Equilar

Haalbaarheidsonderzoek

Is het 2e spoor haalbaar voor werknemer?

Bij twijfel of het inzetten van een 2e spoortraject haalbaar is, kan er een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd. We onderzoeken of het zinvol is om een spoor 2 re-integratietraject op te starten. Hierbij wordt gekeken naar de belastbaarheid (zoals is vastgelegd door de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts), informatie van de werknemer en de arbeidsmarkt.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek ?

Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd om te beoordelen of het zinvol is voor een verzuimende werknemer om deel te nemen aan een tweede spoor traject. Met andere woorden, het onderzoekt in hoeverre de werknemer geschikt is voor werk of geschikt gemaakt kan worden. We kijken of het tweede spoor traject haalbaar en realistisch is en of er kansen zijn op de arbeidsmarkt.

 

De voordelen van het haalbaarheidsonderzoek

Voor werkgevers kan een haalbaarheidsonderzoek kosten besparen. Met het onderzoek kun je als werkgever vooraf bepalen of een 2e spoor traject kans van slagen heeft. Op die manier voorkom je onnodige kosten voor iets dat niet het gewenste resultaat zal opleveren. Een haalbaarheidsonderzoek biedt helderheid en inzicht in de huidige situatie, wat kan helpen om loonsancties te voorkomen.

Voor werknemers is een haalbaarheidsonderzoek vooral van belang omdat het hen inzicht geeft in hun toekomstperspectief. Het onderzoek geeft aan of een re-integratie 2e spoor traject haalbaar is of niet, waardoor werknemers niet onnodig belast worden met trajecten die niet tot het gewenste resultaat leiden. Daarnaast kan het werknemers motiveren als blijkt dat er voldoende re-integratiemogelijkheden zijn, wat hun kansen op een betaalbare en duurzame baan vergroot.


Verloop van het onderzoek

Om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, verzamelt de arbeidsdeskundige informatie uit diverse bronnen om een goed oordeel te kunnen vellen over de haalbaarheid van een re-integratie 2e spoor traject. Het onderzoek omvat de volgende stappen:

  1. De arbeidsdeskundige gaat in gesprek met zowel de werkgever als de werknemer om de huidige situatie te begrijpen, de reeds ondernomen re-integratie-inspanningen en de behaalde resultaten te bespreken, evenals de wensen en verwachtingen van de werknemer voor de toekomst.

  2. De arbeidsdeskundige analyseert bestaande arbeidsdeskundige rapportages, de functionele mogelijkhedenlijst (FML) of het inzetbaarheidsprofiel (IZP), en andere relevante documenten van o.a. de bedrijfsarts en verzuimcoach waarin de belastbaarheid van de werknemer wordt beschreven.

  3. De arbeidsdeskundige beoordeelt de huidige situatie en voert een eerste verkenning uit van de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gekeken naar de huidige positie/afstand van de werknemer ten opzichte van de arbeidsmarkt, de beschikbare kansen en de mogelijkheden voor bijscholing of omscholing om de kansen op passend werk te vergroten.

  4. De arbeidsdeskundige onderzoekt de wensen en mogelijkheden van de werknemer en beoordeelt of deze haalbaar zijn.

Na afronding van het onderzoek stelt de arbeidsdeskundige een rapport op waarin wordt geconcludeerd of een re-integratie 2e spoor traject haalbaar is voor de werknemer.

 

Is het gegrond dat het 2e spoor niet hoeft te worden gestart?

U en uw werknemer ontvangen een uitgebreide rapportage van de bevindingen, conclusies en adviezen uit het haalbaarheidsonderzoek. Indien wij concluderen dat re-integratie 2e spoor niet realistisch is, beargumenteren wij dit duidelijk in het verslag. Met het toevoegen van ons verslag kunt u vervolgens een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of een vervroegde WIA aanvraag doen.

Bekijk ook:

Vraag vrijblijvend een offerte op

Stuur ons een bericht en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op. Wilt u ons liever meteen spreken? Bekijk dan onze contactpagina.